Original photographs taken during the filming of ‘Henry V’ in 1944 found!

Phil Cox, Chair of the Friends of Newport Ship tells us that a patron of his organisation and personal friend, Cllr Charles Ferris of Newport City Council, is fascinated by all things historical.

Some years ago he was helping an old friend clear out the possessions of another friend following his death and some unique photo albums were discovered.  The albums were filled with black and white photographs of the 1944 film featuring Sir Laurence Olivier playing the lead role of Henry V, and include small versions of the original publicity posters!

When it was confirmed that the 1944 version of ‘Henry V’ with Sir Laurence Olivier was going to be shown at the Riverfront Theatre, Newport, Phil asked Charles if he had anything related to the film in his possession.  He proceeded to produce the albums and posters! The 1944 version will be shown at The Studio, Riverfront Theatre Newport on 11 June starting at 7.45pm. The film is being shown to commemorate the 600th anniversary of the Battle of Agincourt in 1415 and the part Welsh troops played in the famous battle. The event is also a fundraiser for The Friends of Newport Ship. To book call Riverfront Theatre (01633) 656757 or visit http://tickets.newportlive.co.uk/en-GB/categories/cinema The later 1989 version directed by, and starring Kenneth Branagh will be shown on 17 July, at 7.45pm also at Riverfront Theatre, Newport.

 

Henry V - Sir Laurence Olivier (1944 film, thanks to Charles Ferris)
Henry V – Sir Laurence Olivier (1944 film, thanks to Charles Ferris)

 

Taken from 1944 film Henry, thanks to Charles Ferris
Taken from 1944 film Henry, thanks to Charles Ferris

Stori ddiddorol iawn am sut y daeth Cyfeillion Llong Casnewydd o hyd i luniau gwreiddiol a dynnwyd yn ystod y ffilmio ar gyfer ‘Henry V’ yn 1944!

 Dywedodd Phil Cox, Cadeirydd Cyfeillion Llong Casnewydd wrthym fod noddwyr ei fudiad a ffrind personol iddo, y Cynghorydd Charles Ferris o Gyngor Dinas Casnewydd, yn ymddiddori mewn pob peth hanesyddol.

Ychydig flynyddoedd yn ôl roedd yn helpu hen ffrind glirio eiddo ffrind arall yn dilyn ei farwolaeth a daethant o hyd i albymau lluniau unigryw. Roedd yr albymau yn llawn lluniau du a gwyn o’r ffilm o 1944 sy’n cynnwys Syr Laurence Olivier yn y brif rôl sef Harri’r V, ac maent yn cynnwys fersiynau bychain o’r posteri cyhoeddusrwydd gwreiddiol!

Pan gafodd ei gadarnhau fod fersiwn 1944 o’r ffilm ‘Henry V’ yn cynnwys Syr Laurence Olivier yn mynd i gael ei harddangos yn Theatr Glan-yr-afon, Casnewydd gofynnodd Phil i Charles a oedd yn berchen ar unrhyw beth a oedd yn ymwneud â’r ffilm. Aeth ati i ddangos yr albymau a’r posteri!

 

Caiff fersiwn 1944 o’r ffilm ei harddangos yn y Stiwdio, Theatr Glan-yr-afon, Casnewydd ar 11eg Mehefin am 7.45pm. Caiff y ffilm ei harddangos i goffau 600 mlynedd ers Brwydr Agincourt yn 1415 a rhan milwyr Cymru yn y frwydr enwog. Bydd y digwyddiad hefyd yn codi arian at Gyfeillion Llong Casnewydd. I archebu tocynnau ffoniwch Theatr Glan-yr-afon (01633) 656757 neu ewch i http://tickets.newportlive.co.uk/en-GB/categories/cinema Caiff y fersiwn hwyrach o 1989 a gyfarwyddwyd gan Kenneth Branagh a oedd hefyd yn actio yn y ffilm ei harddangos ar 17eg Gorffennaf am 7.45pm hefyd yn Theatr Glan-yr-afon, Casnewydd.