Searching for families whose ancestors were in the Welsh contingent

Agincourt 600 Wales, the community group which is pulling together the local associations with the Battle of Agincourt in Brecknock and Monmouthshire, is searching for descendants of the brave men who fought in the battle.

The contingent of 156 archers and 12 men at arms came from the locality, some of their names can be seen today in the indenture at Brecon Cathedral but the search is on to identify their descendants and learn more about the brave men and their stories.

Agincourt 600 Wales welcomes those, who believe that they have family connections to the Welsh contingent, they should register on its website agincourt600wales.com

For further information please contact info@agincourt600wales.com 07951268310

A oedd eich cyndadau chi’n rhan o filwyr arfog a saethyddion mintai Cymru?

Grŵp cymunedol yw Agincourt 600 Cymru, sy’n tynnu cymdeithasau lleol â Brwydr Agincourt ym Mrycheiniog a Sir Fynwy at ei gilydd, ac mae’n chwilio am deuluoedd y dynion dewr a fu’n ymladd yn y frwydr.

Daeth y fintai o 156 o saethyddion a 12 o filwyr arfog o’r ardal leol a gallwch weld rhai o’u henwau heddiw yn yr indentur yn Eglwys Gadeiriol Aberhonddu, ond rydym yn chwilio am eu disgynyddion i ddysgu mwy am y dynion dewr a’u hanesion.

Mae Agincourt 600 Cymru am wahodd y rhai hynny sy’n credu bod ganddynt gysylltiadau teuluol â mintai Cymru i gofrestru ar y wefan sef agincourt600wales.com

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gaynor yn info@agincourt600wales.com neu drwy ffonio 07951268310

Battle Scene edited by Simon Leach
Battle Scene edited by Simon Leach