Stay at an impressive historic idyll and explore the Agincourt story

Stay at a castellated Elizabethan Tower, set in mature walled gardens, close to places associated with the Agincourt story in Wales.

This year 2015 commemorates the 600th anniversary of the Battle of Agincourt and a stay at The Tower/Tŵr Mihangel on the edge of the village of Llanfihangel Crucorney in the Brecon Beacons National Park,  allows visitors the chance to explore the fascinating heritage associated with the famous battle.

A fun way to enjoy ‘An Agincourt Adventure’ is by bike. Visitors can hire a bike and take a self-guided cycle tour through the pretty countryside visiting  Abergavenny, just 5 miles away, where they can learn about William ap Thomas who fought at Agincourt and his wife Gwladys, the daughter of a well known Agincourt hero Dafydd (Davy) Gam.  A ride to Tretower Court and Castle introduces the visitor to the place where the troops gathered for ‘the muster’ in June 1415,  before their trip to France. Inside Tretower Court there a large tapestry depicting the battle. In the Cathedral, in the market town of Brecon, visitors will see  the indenture listing some of the Welsh archers who made a significant contribution to the battle’s success and the family tomb of the Gam family.

During the year there are a number of events for all ages, telling the story of the Welsh archers and how Henry V won the battle in music, poetry, film, re-enactments, archery competitions and medieval games. A full list of events can be found here http://www.agincourt600wales.com/events/

Brecon Beacons Holiday Cottages offers The Tower/ Tŵr Mihangel, a historic property, well equipped and furnished. Located just 5 miles from Abergavenny and 25 miles from Brecon To book https://www.breconcottages.com/

Drovers Holidays offers bike hire £35 per bike per day, £50 per bike for 2 days, £15 per additional day. The Tower is within 20 miles of Hay on Wye and therefore eligible for free delivery. http://www.droverholidays.co.uk/bike-hire.php

More information about the people and places associated with the Battle of Agincourt can be found http://www.agincourt600wales.com/

The Tower - Brecon Beacons Holiday Cottages
The Tower – Brecon Beacons Holiday Cottages

Arhoswch mewn Tŵr Elisabethaidd castellaidd, ynghanol gerddi caerog, yn agos at leoliadau sy’n gysylltiedig â stori Agincourt yng Nghymru.

Mae 2015 yn nodi 600 mlwyddiant Brwydr Agincourt a gall ymwelwyr archwilio’r dreftadaeth ryfeddol sy’n gysylltiedig â’r Frwydr enwog drwy aros yn Nhŵr Mihangel ar gyrion pentref Llanfihangel Crucornau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gallwch fwynhau ‘Antur Agincourt’ ar gefn beic. Gall ymwelwyr logi beic a mynd ar daith ar eu liwt eu hunain drwy gefn gwlad prydferth i ymweld â’r Fenni, gwta 5 milltir i ffwrdd, lle gallant ddysgu am William ap Thomas, a ymladdodd yn Agincourt, a’i wraig Gwladys, merch un o arwyr Agincourt, Dafydd (Davy) Gam.  Ymlaen i Lys a Chastell Tre-tŵr lle gall ymwelwyr weld y fan lle ymfyddinodd a mwstrodd y milwyr ym mis Mehefin 1415 cyn eu taith i Ffrainc. Y tu mewn i Gastell Tre-tŵr ceir tapestri mawr yn darlunio’r frwydr. Yn y Gadeirlen yn nhref farchnad Aberhonddu, gall ymwelwyr weld yr indentur yn rhestru rhai o saethyddion Cymru a gyfrannodd mor sylweddol at lwyddiant y Frwydr, a beddrod y teulu Gam.

Yn ystod y flwyddyn bydd nifer o ddigwyddiadau’n cael eu cynnal i bawb o bob oed, yn adrodd stori saethyddion Cymru a buddugoliaeth Harri V drwy gerddoriaeth, barddoniaeth, ffilm, ail-greadau, cystadlaethau saethyddiaeth a gemau canoloesol. Gallwch weld rhestr lawn o’r digwyddiadau yn http://www.agincourt600wales.com/events/

Dewch i aros yn Nhŵr Mihangel, eiddo hanesyddol sydd wedi’i ddodrefnu’n llawn, gyda Brecon Beacons Holiday Cottages. Dim ond 5 milltir o’r Fenni a 25 milltir o Aberhonddu. I archebu ewch i https://www.breconcottages.com/

Gallwch logi beic gan Drovers Holidays am £35 y dydd, £50 y beic am ddeuddydd, a £15 am bob diwrnod ychwanegol. Mae’r Tŵr o fewn 20 milltir i’r Gelli Gandryll felly gall y beiciau gael eu hanfon atoch chi am ddim.  http://www.droverholidays.co.uk/bike-hire.php

Ceir rhagor o wybodaeth am y bobl a’r lleoliadau sy’n gysylltiedig â Brwydr Agincourt yn http://www.agincourt600wales.com/