The Agincourt Exhibition Wall Hanging

The Agincourt 600 Wall Hanging

Created by the Brecon U3A Contemporary Craft Group

 Multimedia – fabric collage, embroidery, painting and print.

An original design incorporating heraldry, scenes and personalities that feature in the story of Henry V’s expedition to France and the battle of Agincourt in 1415

The U3A Brecon Wall hanging in the Agincourt exhibition
The U3A Brecon Wall hanging in the Agincourt exhibition

Pictured left to right: Corinne & Hugh Thomas, Pat Woolford (Designer & Coordinator) Sheila Williams and Joy Hudson

Croglen Agincourt 600

Cafodd ei chreu gan Grŵp Crefft Cyfoesol U3A Aberhonddu

Amlgyfrwng – collage defnydd, brodwaith, paent, print.

Dyluniad gwreiddiol sy’n ymgorffori herodraeth, golygfeydd a phersonoliaethau sy’n amlwg yn hanes rhyfelgyrch Harri V i Ffrainc, a brwydr Agincourt yn 1415.